Kayıt için Gerekli Belgeler

1.     Avrasya Üniversitesi Kayıt Dosyası Kapak Formu (tıklayınız)

2.      ÖSYM Sonuç belgesinin internet çıktısı

3.      Lise Diploması veya diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli mezuniyet belgesinin mezun olunan okul ya da noter tarafından Aslı onaylı belgesi kabul edilir. 
4.      3 adet fotoğraf (4,5×6 ebadında, son 6 ay içerisinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş)
5.      İkametgâh Belgesi (e-devlet )
6.      Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet )
7.      Askerlik çağında olan adaylar için askerlikle ilişkisizlik belgesi (e-devlet )
8.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9.      Eğitim Ücretinin ödendiğine dair dekont (Bir yıllık)
10.   İlk ve Acil Yardım Programına müracaat eden adaylar için (Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.); program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.)
11.   Engelli Öğrenci Formu (tıklayınız)
12.   Beyanname (tıklayınız)
13.   Eğitim ve Ödeme Sözleşmesi (tıklayınız)