Sevgili Öğrenciler,

Mesleğinizle ilgili temel bilgileri öğrendiğiniz lisans öğrenimini başarı ile tamamladığınız için sizleri kutluyorum. Lisansüstü çalışmanız sırasında alacağınız dersler, yapacağınız proje ve raporlar, hazırlayacağınız tez sizin bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinizi geliştirecektir. Lisans düzeyinde edindiğiniz bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme, analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneğiniz mesleki özgüveninizi güçlendirecektir. Daha donanımlı bir kariyer sahibi, araştırmacı, bilim adamı olma yolunda güçlü bir adım atmış olacak; isterseniz doktora çalışması için önünüz açılacaktır. Günümüzde araştırma ve araştırmacılara duyulan gereksinim karşısında Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan tez çalışmalarının TÜBİTAK, SAN-TEZ, Avrupa Topluluğu Bilimsel Fonları ve diğer araştırma fonları tarafından desteklenme ve araştırmacılara karşılıksız destek sağlanması olanağı vardır. Bu konuda öğrencilerimize destek olmayı bir görev biliyoruz. Sizlere en içten duygularla başarılar diliyorum.

Avrasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; uluslararası ve ulusal deneyime, birikime sahip öğretim üyelerinin önderlik ve eşliğinde, zengin bir öğrenim ortamında, en yeni bilgi, teknoloji ve araştırma konuları ile uyumlu lisansüstü eğitim programlarını sunmaktadır.  Her konuda öğrencilerimize destek olmayı bir görev biliyoruz.

Mezunlarımız gerek özel sektörde gerekse de kamuda iş imkânları bulabilirler. Yüksek Lisans eğitimlerinde aldıkları güncellenmiş bilgilerle genellikle çok uluslu konsorsiyumlar tarafından üstlenilen uluslararası inşaat projelerinde proje mühendisi, şantiye mühendisi, kalite kontrol mühendisi gibi ünvanlarla görev alabilirler. Bununla birlikte mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde inşaat mühendisliğinin doktora programlarına girip üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

Sizlere en içten sevgilerimi sunuyor ailemize katılmanızı diliyorum.

                                                                 Yrd. Doç. Dr. Fatma SÖYLEMEZ

                                                                                                    Enstitü Müdürü