isimsiz

Turan AKSOY
Bilgi İşlem Daire Başkan V.
turan.aksoy@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 334 0550 (1119)
Faks : 0462 334 6454

Tuncay AYDEMİR
Öğrenci Bilgi Sistemi ve Yazılımlar Şb.Md.
bilgiislem@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 334 0550 (1164)
Faks : 0462 334 6454

Samet KALYONCU
Ağ Yönetimi Sorumlusu
bilgiislem2@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 3355000 (3174)
Faks : 0462 3355001

Hasan ÇEBİ
Öğrenci Bilgi Sistemi ve Yazılım Sorumlusu
bilgiislem4@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 334 0550 (1163)
Faks : 0462 334 6454

.
Donanım Destek Sorumlusu
bilgiislem3@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 3355000 (3170)
Faks : 0462 3355001

Bilgi ve teknoloji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanma ilkesinden hareket eden Avrasya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe dair yaptığı planlar doğrultusunda; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici, geliştirici bilişim altyapı hizmeti sunmakta, e-üniversite olma yolunda kendisine düşen görevi yerine getirme gayreti içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.