Avs 153 Beden Eğitimi ve Spor dersi vize sınavı 21.04.2017 tarihinde saat 18.00’da Ömer Yıldız Yerleşkesi 204 nolu derslikte yapılacaktır.