Üniversitemiz Genel Sekreteri Gülay YENÇERİ 08-10 Nisan 2017 tarihinde İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneğinin organizasyonunda Batumi Shota Rostaveli State Universty ‘nin ortaklığında Wyndham Batumi Hotelde düzenlenen Uluslararası Teknik ve Mesleki Bilimler Kongresine üniversitemizi temsilen katıldı. YENÇERİ “Duygusal Zekânın Kariyer Seçimindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama” isimli bildirisiyle, Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ “Ahilik Teşkilatında Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakına Panoramik Bir Bakış” isimli bildirisi ile ve Öğr. Gör. Güneş Han SALİHOĞLU “Yöneticilerin Hizmetkâr Liderlik Yönelimlerinin Mesleki Aidiyet Üzerine Etkisi” isimli bildirisiyle katıldılar. Söz konusu bildiriler düzenleyici kurum tarafından ayrıca bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanacaktır.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ’ın yürüttüğü söz konusu akademik çalışmalar bildiri sahipleri tarafından sunuldu. Bildirilerden Gülay YENÇERİ tarafından hazırlanıp sunulan Duygusal Zekânın Kariyer Seçimi Üzerindeki Etkileri” isimli akademik çalışma güncel ve tüm kariyer yapmak isteyen çalışanları ve yöneticileri ilgilendirdiğinden katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Gülay YENÇERİ konuşmasında:

“Akademi dünyasında yaşanan değişimlerle birlikte bireylerin kariyer yönelimleri, istekleri kendi yaşamlarındaki değişimlerden etkilenerek şekillendiği görülmektedir.  Ayrıca akademik hayatta bireyler aktif, yoğun bir şekilde çalıştığı bilinmektedir. Bireyler bu mesleği istemli ya da istemsiz olarak seçmektedirler. Mesleği bilinçli ve bilinçsiz seçen bireylerin daha sonra hangi faktörlerden etkilendikleri ve bu yolda nasıl bir kariyer tercihi izledikleri merak konusu olmaktadır. Tabı ki bireyler bu tercihlerde farklı faktörlerden etkilenmektedir. Bu noktada duygusal zekanın hangi kariyer yönelimini etkilediği, bireyleri hangi kariyer yoluna yönlendirdiği merak konusu olmaktadır.

Son dönemlerde teknolojideki değişimler, mesleki alandaki sınırların azalması, bireylerin ve mesleklerin birbiriyle iç içe olması, iş hayatı ve özel hayatın birbirinden ayrılmaması neticesinde bireylerin daha çok sınırsız, çağdaş kariyer tercihlerine yöneldikleri görülmektedir. Duygusal zekanın değişken kariyer yönelimin alt boyutu olan değer yönelimli kariyer yaklaşımına kısmen etkili olduğu görülmektedir. İyi oluş ve öz kontrol alt boyutların değer yönelimi üzerinde etkisi olduğu sonucu bizlere akademisyenlerin dış etkenlerden ziyade kişisel istekleri, ilkelerini kullanarak bu meslekteki motivasyonlarını sağlamakta ve mesleğin alanındaki değerler yerine kendi değerlerine göre kariyerlerini yönlendirdikleri görülmektedir. Ayrıca öz kontrol ve iyi oluş boyutunun duyguları kontrol etme, karar verme, hayattan memnun olma, stresle mücadelede kişisel donanımların farkında olunması bireylerin daha çok kendi ilkelerine göre hareket ettiği sonucu desteklemektedir. Benzer şekilde duygusal zekanın iyi oluş ve öz kontrol boyutlarının değişken kariyer yönelimin alt boyutu olan kendi kariyerini kendi yönlendirme boyutu üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu durum bize akademisyenlerin çalıştıkları üniversitenin değerlerinden bağımsız olarak hareket ettiği ve başarıyı kişisel gelişimleriyle yönlendirdikleri sonucunu göstermektedir

Uygulanmasının öğretim elamanları üzerinde yapıldığı bu araştırmada çalışanların kariyer tercihlerinde duygusal zekanın etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada temel alınan öğretim elamanlarının akademik anlamda ilerlemeleri için teşvik edildiği takdirde kurumun çok daha güçlü bir akademik kadroya sahip olacağı görülmektedir. Bu bağlamda akademisyenlerin kendi değerleri ile çalıştıkları kurumun değerlerinin aynı doğrultuda olması hem kendilerine hem de kuruma odaklanarak kariyerlerinde daha başarılı olabileceği düşünülmektedir. Bu durumda akademisyenlerin kurumlarına olan bağlılıkları artırılabileceği sonucuna varılmıştır” dedi.