08-10 Nisan 2017 tarihinde İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneğinin organizasyonunda Batumi Shota Rostaveli State Universty ‘nin ortaklığında Wyndham Batumi Hotelde düzenlenen Uluslararası Teknik ve Mesleki Bilimler Kongresine üniversitemizi temsilen Uz. Gülay YENÇERİ “Duygusal Zekânın Kariyer Seçimindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama” isimli bildirisi ile, Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ “Ahilik Teşkilatında Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakına Panoramik Bir Bakış” isimli bildirisi ile ve Öğr. Gör. Güneş Han SALİHOĞLU “Yöneticilerin Hizmetkâr Liderlik Yönelimlerinin Mesleki Aidiyet Üzerine Etkisi” isimli bildirisi ile katıldılar.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ’ın yürüttüğü söz konusu akademik çalışmalar bildiri sahipleri tarafından sunuldu. Konular güncel ve sempozyumun amacı doğrultusunda toplumsal ve kurumsal sorunların çözümüne yönelik olduğundan değişik üniversitelerden oturuma iştirak eden katılımcılar tarafından ilgi gördü ve verimli bir şekilde tamamlandı.

Üniversitemizi uluslararası akademik platformlarda temsil eden söz konusu kongre katılımcılarımıza teşekkür eder ve akademik çalışmalarında başarılar dileriz.